Hoe overleef ik… mijn mentale gezondheid na COVID-19? 

*Door: Marijke Steenbreker, Sam van Hardeveld, Evi Fouchier en Ivar Staps.

**Alle namen of verbanden met namen in dit werk zijn volledig willekeurig en hebben niet als doel te verwijzen naar echte personen of hen aan te duiden.

De corona-pandemie is voor de tweeënveertigjarige Teun een zware periode geweest. Hij is door de maatregelen ver afgedreven van zijn sociale contacten. Hierdoor voelt Teun zich steeds vaker eenzaam en somber. De mentale gezondheid van Teun is na de pandemie nog niet verbeterd. Niet alleen Teun, maar vele andere Nederlanders kampen nog steeds met dit probleem. In deze blogpost schetsen wij het probleem in kwestie en zetten wij een mogelijke oplossing uiteen. 

Als eerste gaan we kijken wat het probleem in kwestie is. Volgens onderzoek gaat de Covid-19 pandemie gepaard met een psychologische crisis. De mentale gezondheid van mensen wordt aangetast door de Covid-19 pandemie, die bijvoorbeeld zorgt voor sociale isolatie tussen mensen. Het virus op zichzelf is niet het probleem, maar de maatregelen hiervan zorgen vooral voor de complicaties. 

Zo ervaren volwassenen meer stress, eenzaamheid, woede en symptomen van depressie. De mentale gezondheid tijdens de Covid-19 pandemie voor Nederlanders ouder dan 18 jaar is grafisch weergegeven in de diagram hiernaast. De Covid-19 pandemie en de gevolgen hiervan zijn uiteraard een globaal probleem, maar in deze blogpost richten wij ons op de Nederlandse volwassenen van 18 jaar en ouder tijdens en na de pandemie. Wij nemen aan dat de theorieën die over westerse landen zijn opgesteld toepasbaar zijn op de Nederlandse samenleving, omdat alle westerse landen te maken hebben gehad met Covid-19 en de maatregelen daartegen. Een oplossing voor de verslechterde mentale gezondheid zouden romantische relaties kunnen zijn, in deze blogpost wordt deze oplossing verder uitgelegd.

Romantische relaties als medicijn 

De World Health Organization stelt dat de Covid-19 maatregelen een enorme dip in de globale mentale gezondheid veroorzaken. Hierbij leggen ze gelijk uit dat deze negatieve effecten nog lang na de pandemie kunnen blijven hangen. Zo zou dit zelfs kunnen leiden tot langdurige depressie. Onderzoekers Boucher, Groleau en Whitley dragen hier een goede oplossing voor aan. Met een studie van vijfendertig Amerikaanse respondenten tonen zij aan dat intieme, seksuele en romantische relaties de sleutel zijn naar het herstellen van je mentale gezondheid. Dit artikel komt uit 2016 en is daarmee geschreven voordat de Covid-19 pandemie überhaupt begon. Desalniettemin is de context nog steeds relevant, aangezien de effecten van het wereldwijde Covid-19 virus overeenkomen met de situatie van de mentale gezondheid zoals beschreven door de onderzoekers in Amerika. 

No more medication, that’s a good recovery… Completely healed and released from drugs. It would also be good to have a girlfriend. That would be a good and complete recovery.”

Om het principe van romantische relaties te kunnen zien als oplossing voor een slechte mentale gezondheid, moet je een aantal aannames maken. Ten eerste veronderstel je dat er daadwerkelijk een link ligt tussen een slechte mentale gezondheid en de corona-pandemie. Vervolgens zou je kunnen stellen dat dezelfde mechanismen ten grondslag liggen aan de algemene mentale gezondheid en de Covid-19 specifieke mentale gezondheid. Hierop aansluitend kan je dan aannemen dat de mentale gezondheid, verlaagd door het virus, te optimaliseren is aan de hand van romantische relaties. Er wordt namelijk gesteld dat romantische relaties bestaan uit veel aandacht, affectiviteit, genegenheid en intimiteit, wat positieve factoren zijn voor onze mentale gezondheid. In dit geval gaan wij ervan uit dat de internationale studies ook toepasbaar zijn op de Nederlandse context. 

Wanneer we deze rode draad volgen, komen we uit bij de langdurige effecten van romantische relaties op de verlaagde mentale gezondheid. Hoe vaster je relatie, hoe sterker het effect is van romantische relaties op een goede mentale gezondheid, of zelfs compleet herstel hiervan. Zo zou de transitie naar een getrouwde status beter zijn voor je mentale gezondheid dan een prille relatie. Een sterke en langdurige band met je partner zal dan ook voordelig zijn voor een goede mentale gesteldheid.

Romantische relaties vanuit een andere invalshoek 

Verschillende onderzoeken geven een goed beeld van de effecten van romantische relaties op de mentale gezondheid. Zo wordt er uitgelegd dat een mentale gezondheid essentieel is voor menselijk functioneren. Dezelfde studie toont aan dat romantische relaties zorgen voor het gevoel van genegenheid en intimiteit, wat van belang is voor het herstel van je mentale gezondheid. De empirische resultaten in dit onderzoek bevestigen dit dan ook volmondig. Uit het Amerikaanse panel van mensen met een lage mentale gezondheid, bleek 71% een romantische relatie als essentieel onderdeel voor herstel te zien. 

Over dit onderwerp is ook genoeg theorie te vinden. Zo wordt er in een studie gesteld dat er een nauw verband is tussen romantische relaties en verbetering van de mentale gezondheid. Volgens deze studie dragen romantische relaties bij aan een verbetering van mentaal welzijn, omdat ze een bron van sociale steun bieden aan individuen, helpen met onzekerheden overwinnen en kansen bevorderen voor zelfontplooiing. Over het onderwerp zijn echter ook een aantal tegenstrijdige theorieën te vinden. Zo stelt een andere studie dat romantische relaties ook als barrière kunnen dienen voor een gezond herstel van je mentale gezondheid. Romantische relaties zijn namelijk niet altijd ‘gezond’ en ‘rooskleurig’. Onenigheden en ruzies kunnen relaties verstoren en hebben een negatieve invloed op de mentale gezondheid. 

Van theorie naar praktijk 

Om deze oplossing daadwerkelijk te laten werken is er nog meer nodig. Het is voor veel mensen met mentale gezondheidsproblemen namelijk lastig om sociale contacten aan te gaan, laat staan om een romantische relatie te beginnen. Ondersteuning en begeleiding bij het maken van sociale contacten zouden een geschikte hulpbron kunnen zijn voor het uiteindelijk vinden van een partner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dating coach die gespecialiseerd is in het coachen van mensen met psychische problemen. 

Kortom kan worden gesteld dat de Covid-19 pandemie negatieve gevolgen heeft op de mentale gezondheid van Nederlandse volwassenen. Deze gevolgen zijn voor Teun en vele andere Nederlanders nog steeds zichtbaar in hun dagelijkse leven en kunnen op de lange termijn nog steeds van toepassing zijn. In deze blogpost is een oplossing geboden, namelijk romantische relaties. Romantische relaties kunnen een sleuteloplossing zijn voor het herstellen van de mentale gezondheid na Covid-19. Echter is het aangaan van sociale contacten voor mensen met een lage mentale gezondheid lastiger, dus hier is begeleiding voor nodig om het in de praktijk te kunnen realiseren. Deze begeleiding kan goedkoper en toegankelijker aangeboden worden, zoals een relatiecoach die ervoor kan zorgen dat relaties sterker worden. Dat zal de mentale gezondheid verhogen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>