Auteursrichtlijnen

Socio-hub is een platform met een grote vraag naar kwalitatieve content. We behouden ons het recht voor om redactionele beslissingen te nemen zonder tussenkomst van de eigenaren van een publicatie. Voorlopig zal het indienen van elke vorm van inhoud beperkt zijn tot alumni, onderzoekers, lezingen en studenten van Tilburg University en afterparty's van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences. U kunt het Socio-hub-team bereiken door naar de officiële website www.socio-hub.com te gaan of ons een e-mail te sturen op hello@socio-hub.com

Vorm

Taal en stijl

De visuele en schriftelijke inhoud zal in het Engels en/of Nederlands beschikbaar worden gesteld op de officiële website. Bijdragen in een andere taal worden niet in aanmerking genomen.

Om voor ​​inzending in aanmerking te kunnen komen, moet de kwaliteit van de inhoud hoog zijn. Punten zoals grammatica, spelling of zelfs woordkeuze worden vóór publicatie gecontroleerd en geanalyseerd. 

Met betrekking tot de woordkeuze is het volgende absoluut verboden op ons platform: elke vorm van discriminatie, racisme, seksisme, transfobie en homofobie, niet-sociologische en materialen met anti-maatschappelijke doeleinden, vax populisme, materialen met de bedoeling om haat op te roepen in welke vorm dan ook, materiaal tegen mensenrechten. 

We nemen het recht om inhoud niet te publiceren in geval van grote problemen met betrekking tot deze punten. Dit is slechts een proeflezing van uw werk en we zijn niet van plan om papers te herschrijven.

Het taalniveau van uw tekst moet correct zijn en gericht zijn op een groot en multicultureel publiek. De meeste auteurs en lezers van ons werk bevinden zich in de situatie dat ze de Engelse taal als tweede of derde taal hebben. Daarom moet de tekst academische stijl combineren met een verklarende, heldere en toegankelijke taal. Het doel van de publicaties is educatief en we zijn op zoek naar mensen met het vermogen om hun analyse en ideeën gemakkelijk te uiten. 

Lay-out

De richtlijnen voor de opmaak van de op de website gepubliceerde teksten (bijv. blogposts) en beeldmateriaal (bijv. infographics, factsheets, videoclips) worden samenvattend aan alle auteurs ter beschikking gesteld. Uw publicatie is afhankelijk van het volgen van de richtlijnen in de handleidingen. Wij verzoeken u vriendelijk deze te raadplegen, evenals de gegeven voorbeelden. De verantwoordelijkheid en vrijheid om een ​​goede lay-out voor de visuele inhoud en een goede tekst te kiezen, ligt echter bij jou.

Inhoud

Plagiaat

We nemen het zeer serieus als het gaat om plagiaatsituaties. Kortom, plagiaat is verboden. U, als auteur, heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle informatiebronnen waarnaar u in uw tekst verwijst correct hebt verwezen. 

Feiten & peer review

Uw publicatie moet gebaseerd zijn op empirisch bewijs. Wij geven om nauwkeurigheid en feitenvastheid, uw werk kan en zal daarom ook worden beoordeeld door ons team.

Inhoud van hoge kwaliteit

Een van onze belangrijke doelen is het publiceren en leveren van hoogwaardige en nauwkeurige inhoud. We streven ernaar om kwaliteitsmaterialen op academisch niveau te leveren en onze criteria omvatten de volgende belangrijkste punten:

  • Argumenten 
    • Wij accepteren geen publicaties op basis van (ongefundeerde) persoonlijke meningen en/of persoonlijke gevoelens. Al je werk moet een academische basis hebben.
  • Referenties
    • We moedigen de auteurs aan om waar mogelijk referenties uit hun bronnen te verstrekken. Dit leidt tot een beter begrip van uw werk.
  • Empirisch bewijs 
    • Uw werk moet in de meeste situaties gebaseerd zijn op empirisch bewijs. Bewijs zoals gegevens, academische papers enz. Dit kan aan de lezer worden verstrekt door bijlagen of hyperlinks te gebruiken die zijn verbonden met de hoofdbron van de gepresenteerde informatie. 

Maatschappelijke relevantie, maatschappelijke impact en wetenschappelijke relevantie

Socio-Hub heeft als doel om academisch materiaal toegankelijk te maken voor de niet-academische wereld (grotere samenleving). We produceren en leveren materialen via onze website en op meerdere sociale mediaplatforms met als doel onze samenleving beter te begrijpen. Ons uiteindelijke doel is om een ​​gemakkelijk te bewandelen brug te creëren tussen de academische wereld en de niet-academische wereld. De maatschappelijke impact in de academische wereld hangt voor de meeste stakeholders samen met de resultaten en effecten van wetenschap en onderwijs. Daarom willen we bij Socio-Hub zorgen voor: educatief materiaal op basis van academische en wetenschappelijke informatie. 

*Elke vorm van negatieve associatie op alle mogelijke manieren en omstandigheden zal worden bestraft met automatische verwijdering van de verboden inhoud van alle platforms die verband houden met Socio-Hub.